När onsdagens nummer av Dagens Industri nådde ut till prenumeranter och butiker kom tidningen tillsammans med en annonsbilaga om Gotland. Bilagan består av såväl annonser som redaktionellt material om människor och företag från ön, och bakom satsningen står Länsstyrelsen på Gotland.

– Vi gjorde en bilaga i Dagens Industri tillsammans med en kommunkationsbyrå 2015, och när samma byrå nu kontaktade oss och frågade om vi var intresserade igen så tackade vi ja. Länsstyrelsen har bland annat som uppgift att jobba med regional tillväxt och att stärka näringslivsklimatet, och vi tycker att det här är ett bra sätt att göra det på, säger Johan Gråberg, tillväxtstrateg på Länsstyrelsen på Gotland.

Vad är syftet med bilagan?

Artikelbild

| Bilagan kom ut tillsammans med Dagens Industri i onsdags.

– Gotland marknadsförs ofta som en turistdestination, men vi vill lyfta fram näringslivet och visa folk att Gotland är ett ställe där man kan leva och bo året runt. Vi hoppas ju såklart att det här kan få någon att flytta hit till ön.

Dagens Industri ges ut i omkring 300 000 exemplar i hela landet, och bilagan om Gotland finansieras helt genom de annonser som finns i den. Johan Gråberg säger att man är nöjda med slutresultatet, där man från länsstyrelsens håll fått komma med tips på vilka personer och företag som skulle lyftas fram när kommunikationsbyrån producerade innehållet.

– Vi gör ju inga mätningar på effekten, men den återkoppling vi fick 2015 var positiv, och vi tycker att det blev väldigt bra den här gången också.

Via den här länken kan du se hela bilagan >>