SVT:s Uppdrag granskning avslöjade nyligen att inkassobolaget Intrum, som tar hand om skulder till många svenska kommuner och landsting, tjänar sina pengar först när skulderna hamnar hos Kronofogden – något som kan ge bolaget skäl att låta fler ärenden gå så långt.

Ramavtalet med Intrum har tecknats av SKL Kommentus Inköpscentral. Inför nästa upphandling kommer det att ses över, men vilken policy en kommun har innan ett ärende går vidare till inkasso och hur inkassobolaget ska agera kan kommunerna bestämma själva redan nu, betonar Olof Molander, affärsområdeschef för ramavtal på SKL Kommentus:

– Det kan exempelvis handla om att man inte vill gå till Kronofogden med räkningar under vissa belopp.

Enligt Olof Molander har vissa kommuner gjort detta efter SVT:s avslöjande – men inte Region Gotland. Här har man i stället tagit ett aktivt beslut att låta avtalet löpa på som tidigare.

– Vi planerar inga förändringar i vårt avtal med Intrum. Vi avvaktar den översyn av avtalet som SKL kommer att göra, säger Annelie Thomasson, chef för regionstyrelseförvaltningens ekonomienhet.

Annelie Thomasson betonar att det är viktigt att man hör av sig om man inte kan betala sin räkning. Då har regionen möjligheter att lämna anstånd med betalningen.

– Men hör vi ingenting går ärendet iväg till Intrum, fortsätter Annelie Thomasson.

Eva Hamilton är synskadad och missade påminnelsen. Hon tog därför inte heller kontakt med regionen.

Att en synskadad 98-åring hamnar hos Kronofogden kan Region Gotland inte något åt.

– Det här går med automatik. Hur deras hälsa är har vi ingen vetskap om när fakturorna går in i systemet. Vi skickar ut 250 000 fakturor om året. 1 700 av dem går till Kronofogden. Så det är en liten andel. Och det beror ju på att de inte betalar sina fakturor, säger Annelie Thomasson.

Frågan om regionens inkassorutiner är i nuläget en tjänstemannafråga, men regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) försvarar den tuffare inkassohanteringen som leder till att fler gotlänningar hamnar hos Kronofogden.

– Vi måste ju få in de avgifter vi har beslutat om. Vi var kanske inte så bra på det förut, säger hon.

Men har inte Region Gotland också ett ansvar för sina kommun­invånare?

– Det är varje individs ansvar att hantera sin ekonomi. Men det är en svår fråga och vi måste titta närmare på om vi ska göra något när det gäller beloppsgränserna, säger Eva Nypelius.